Sjukdomar

Här hittar du information om de sjukdomar som omeprazol kan användas för att behandla. Genom att omeprazol minskar magsyran så kan det användas för att behandla flera olika sjukdomar där magsyran bidrar till besvären.

Har du halsbränna och sura uppstötningar kanske du ska behandlas med omeprazol

När du har halsbränna och sura uppstötningar kan omeprazol vara en medicin som hjälper dig.

Omeprazol kan användas för korttidsbehandling av  refluxsymptom som halsbränna och sura uppstötningar är exempel på. Reflux är när syra från magsäcken kommer upp i matstrupen. Då kan du få symptom som smärtsam brännande känsla i bröstet som stiger upp mot halsen (halsbränna) och en sur smak i munnen (sura uppstötningar).

Om du ska behandla halsbränna och sura uppstötningar med omeprazol beror på vilken som är orsaken till att du får dessa besvär. Halsbränna och sura uppstötningar kallas också dyspepsi.

En av de vanligaste orsakerna till halsbränna och sura uppstötningar är gastroesofageal refluxsjukdom, GERD. I vissa fall kan GERD leda till inflammation i matstrupen, på grund av den sura magsaften. Matstrupsinflammation kallas också refluxesofagit.

Både gastroesofageal refluxsjukdom, GERD och refluxesofagit, matstrupsinflammation, behandlas med omeprazol.

En annan orsak till halsbränna och sura uppstötningar kan vara magsår. Också för magsår behandlas du med omeprazol.

Dyspepsi kan även bero på magsäckscancer.

Det finns också fall där det inte är en underliggande sjukdom som är orsak till dyspepsi. Den kallas då funktionell. I de fallen kan det vara så att man behandlar dyspepsi med omeprazol.

Om du har eller riskerar att få magsår är omeprazol en medicin för dig

Magsår kan vara sår i magsäcken (ventrikelsår) eller sår i tolvfingertarmen (duodenalsår) och de behandlas med omeprazol.

En del sår kan vara infekterade med en bakterie som heter ”Helicobacter pylori”, då kombineras omeprazol med antibiotika för att hjälpa såret att läka ut.

Tar du icke-sterioda antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel som kallas NSAID-läkemedel som t.ex. Ipren, Voltaren och Diklofenak, finns det risk att du får magsår. Då kan du ta omeprazol i förebyggande syfte för att slippa få magsår eller för att behandla sår som du redan fått.

Andra sjukdomar som du kan få omeprazol för

Har du en tumör i bukspottskörteln och får för mycket syra i magsäcken, s.k. Zollinger-Ellisons syndrom, så behandlas du normalt med omeprazol.

Omeprazol kan också vara godkänt att tas för att behandla andra sjukdomar.

Läs vidare för att veta mer om just din sjukdom

  • halsbränna, sura uppstötningar, refluxsymtpom, dyspepsi
  • gastroesofageal refluxsjukdom, GERD
  • refluxesofagit, matstrupsinflammation
  • magsår
  • Helicobacter pylori
  • Zollinger-Ellisons syndrom