Omeprazol dosering

När du har koll på omeprazol dosering så kan du ta rätt dos av läkemedlet för just din sjukdom, så att du får bästa effekt för dig, och slipper onödiga besvär.

Omeprazol dosering beror på vilken sjukdom som behandlas. Det är viktigt är viktigt att följa läkarens anvisningar så att du tar rätt dos av läkemedlet för just dig. Här nedan beskrivs de generella riktlinjerna för dosering för de olika sjukdomstillstånden.

Omeprazol dosering för halsbränna som orsakas av refluxesofagit

Halsbränna kan orsakas av refluxesofagit och då kan både vuxna och barn behandlas med omeprazol.

 • Vanlig dos för vuxna är 20-40 mg en gång dagligen under 4-8 veckor. Läkaren kan justera dosen beroende på hur effekten av läkemedlet blir.

Det kan vara så att läkaren ordinerar dig att fortsätta med läkemedlet med en dos på 10 mg eller 20 mg för att förhindra återfall.

Barn som behandlas får dosen justerad efter barnets vikt:

 • 10 mg för barn som väger 10-20 kg
 • 20 mg för barn som väger mer än 20 kg

Behandlingen pågår 4-12 veckor för barn.

Omeprazol dosering för förebyggande av återfall av refluxesofagit

 • Vanlig dos är 10-20 mg.

Omeprazol dosering för halsbränna som orsakas av esofageal refluxsjukdom

Halsbränna kan orsakas av esofageal refluxsjukdom.

 • Vanlig dos är 10-20 mg en gång dagligen under 2-4 veckor. Läkaren kan justera dosen beroende på hur effekten av läkemedlet blir.

Omeprazol dosering för behandling av magsår och sår i tolvfingertarmen

Magsår eller sår i tolvfingertarmen kan behandlas med omeprazol.

 • Vanlig dos är 20 mg en gång dagligen. Hur lång behandlingen ska vara avgör läkaren. Sår i tolvfingertarmen har normalt en behandlingstid på 2-4 veckor, medan magsår har normalt en behandlingstid på 4-8 veckor. Läkaren kan justera dosen beroende på hur effekten av läkemedlet blir.

Omeprazol dosering för behandling och förebyggande behandling av magsår, sår i tolvfingertarmen och liknande symptom som orsakas av inflammationsdämpande och smärtstillande läkemedel (NSAID)

Magsår eller sår i tolvfingertarmen och liknande symptom kan orsakas av inflammationsdämpande och smärtstillande läkemedel, s.k. NSAID.

 • Vanlig dos är 20 mg en gång dagligen om du behöver använda NSAID och har problem med sår. Behandlingstid bestäms av läkaren, akut sår behöver normalt 4-8 veckors behandling. För att förebygga sår ska du fortsätta behandlingen så länge läkaren rekommenderar.

Omeprazol dosering för behandling av sår som är infekterat av bakterien Helicobacter pylori

Sår i mage och tarm kan vara infekterat av bakterien Helicobacter pylori. Då behandlas du med omeprazol kombinerat med antibiotika.

 • Vanlig dos är 20 mg omeprazol två gånger dagligen.

Läkaren ordinerar lämplig kombination för dig av dessa alternativ:

 • 20 mg omeprazol + 1000 mg amoxicillin + 500 mg klaritromycin två gånger dagligen.
 • 20 mg omeprazol + 250 mg klaritromycin + 400-500 mg metronidazol två gånger dagligen.

Behandlingstiden är vanligen en vecka.

Omeprazol dosering för behandling av överskott av syra i magsäcken som beror på Zollinger-Ellisons syndrom

Överskott av syra i magsäcken kan bero på Zollinger-Ellisons syndrom.

 • Vanlig startdos är 60 mg omeprazol en gång dagligen. Om du tar mer än 80 mg omeprazol per dygn, bör dosen delas upp på två doser av vilka den ena tas på morgonen och den andra på kvällen.

Vad du mer kan behöva veta om Omeprazol

Nu när du vet hur omeprazol ska doseras kan du också läsa om:

 1. Hur omeprazol ska användas
 2. Vad du ska tänka på innan du tar omeprazol
 3. Vad du bör veta om du vill dricka alkohol
 4. Hur omeprazol fungerar