Läkemedel

Här får du kunskap över vilka registrerade FASS omeprazol läkemedel som finns, både med namn som Losec och med namn som Omeprazol, och du slipper vara förvirrad över olika märken och namn på medicinerna, och att vissa är receptfria och andra receptbelagda.

Omeprazol är namnet på det medicinska ämnet som finns i läkemedlet Losec. Losec är det varumärke som AstraZeneca har på sin magsårsmedicin.

Efter att patentet för läkemedlet gått ut är det fritt fram för andra tillverkare att ta fram ett likadant läkemedel. Det kallas då generiska läkemedel. Generiska läkemedel har samma funktion och effekt som märkesläkemedlet. Generiska läkemedel har namnet på substansen, omeprazol, kombinerat med tillverkarens namn, som t.ex. Omeprazol Mylan.

Därför finns det flera läkemedel med omeprazol som aktiv substans. Det finns dels som märkesläkemedlet Losec och så finns det som generiskt läkemedel.

Omeprazol finns också i olika styrkor; 10 mg, 20 mg eller 40 mg, där Omeprazol 40 mg är receptbelagt medan Omeprazol 10 mg och Omeprazol 20 mg är receptfria hos många tillverkare, medan några har dem receptbelagda.

Hur du vet vilka läkemedel med aktiv substans omeprazol som finns

Här är den aktuella listan med registrerade FASS omeprazol läkemedel, tillsammans med tillverkarens namn:

FASS Omeprazol läkemedel

Omeprazol läkemedel registreras och finns sedan förtecknade i FASS. FASS är förkortning för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, och det är en sammanställning av läkemedelsfakta som finns i två varianter, dels för läkare och apotekspersonal och dels för allmänheten.

I FASS omeprazol på FASS.se finns de dagsaktuella läkemedel med omeprazol som gäller i Sverige, tillsammans med de omeprazol läkemedel som inte tillhandahålls längre.

För alla aktuella läkemedel med omeprazol, se även lista på FASS omeprazol.

Här kan du få bättre koll

Nu när du fått en överblick över de olika läkemedlen med omeprazol kan du välja ett av följande steg:

 Läs mer om användning av omeprazol.