Funktion

Den här sidan handlar om omeprazols funktion och här kan du lära dig mer om hur omeprazol som är en protonpumpshämmare påverkar kroppen och minskar magsyran, och du slipper vara orolig över hur kroppen påverkas av läkemedlet.

Omeprazol är en typ av läkemedel som kallas protonpumpshämmare. Protonpumpshämmare är en form av läkemedel som används för att behandla bl.a. magsår och sura uppstötningar.

Det är en grupp läkemedel som är bland de mest sålda i världen idag.

Andra protonpumpshämmare förutom omeprazol är lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol och rabeprazol.

Hur du får minskad magsyra med omeprazol

Omeprazol påverkar en viss typ av celler som finns i magsäckens slemhinna, parietalcellerna. De här parietalcellerna är de som utsöndrar saltsyra i magen. När saltsyra utsöndras blir magsaftens pH sänkt och ett nedbrytande enzym som heter pepsin aktiveras och detta göra att protein från maten kan delas upp i små delar och tas upp i blodet.

Parietalcellerna tar vätejoner (eller protoner som de också kallas) från blodet och koncentrerar dem ca 3 miljoner gånger för att skapa ett mycket lågt pH. Sedan utsöndras vätejonerna genom ett sekret ut i magsäcken. Här i detta utbyte finns det ett enzym som kallas syrapumpen eller protonpumpen.

Det är detta enzym, syrapumpen eller protonpumpen, som omeprazol påverkar. När omeprazol hämmar syrapumpen eller protonpumpen så hindras saltsyran från att utsöndras i magen. På så sätt minskar magsyran och olika besvär som magsyran ger minskar.

Hur du får besvär av magsyran

Den sura magsaften som finns i magsäcken är till för att bryta ned maten vi äter. Det är ett känsligt system och på olika sätt kan magsaften störa mag- och tarmkanalen.

Ett exempel är reflux, att det blir ett återflöde av syra från magsäcken upp i matstrupen. Det kan hända vid tunga lyft, om du ligger ned efter att ha ätit, eller vid graviditet. Då kan matstrupen blir inflammerad och smärtsam. Symptom som du känner av i så fall är smärtsam brännande känsla i bröstet som stiger upp mot halsen (halsbränna) och en sur smak i munnen (sura uppstötningar).

I magsäcken och i tolvfingertarmen (den första delen av tarmen efter magsäcken) kan magsyran ge upphov till sår och också försvåra läkningen av sår. Anledningen till att slemhinnan i magen eller tarmen får ett sår är att den blir känslig för magsaften på något sätt. Det kan hända av flera olika skäl. Det kan vara en inflammation som uppstår i magsäcken och som infekteras av en bakterie som heter Helicobacter Pylori. Tar du NSAID-läkemedel, inflammationsdämpande läkemedel, så påverkas skyddsbarriärerna i magslemhinnan och då kan magsår uppstå. Stress, rökning och alkohol är andra faktorer som kan ge upphov till magsår.