Omeprazol biverkningar

När du läser den här sidan om omeprazol biverkningar får du veta hur läkemedlet kan påverka din kropp på oönskade sätt. Det gör att får reda på riskerna med läkemedlet och du kan själv väga dem mor fördelarna.

Omeprazol är en protonpumpshämmare som minskar syran i magen, vilket bl.a. hjälper sår i magsäck och tovlfingertarm att läka, och minskar besvären med sura uppstötningar.

Bland de vanligaste omeprazol biverkningarna som kan uppstå är huvudvärk, diarré, magsmärtor, illamående, yrsel och trötthet.

Tar du omeprazol under längre tid kan du få benfraktur

Om du tar omeprazol eller andra protonpumpshämmare under en längre tid, d.v.s. ett år eller längre, så finns det en förhöjd risk för benfraktur.  Det är framförallt höftfraktur, handledsfraktur och ryggradsfraktur det gäller. Anledningen är att när du tar omeprazol utvecklar du benskörhet.

Varför benskörhet uppstår finns det olika teorier om, t.ex. kan det vara så att den minskade syran i magen gör att mindre kalcium löses upp i magsäcken. En annan teori är att omeprazol påverkar nedbrytning och uppbyggnad av ben i kroppen genom att påverka ett ämne som heter osteoklaster.

Omeprazol biverkningar: Njurarna

Omeprazol har kopplats till flera fall av akut interstitiell nefrit, en häftig inflammation i delar av njuren. Denna inflammation orsakas nästan uteslutande av läkemedel, och kan också orsakas av giftiga ämnen.

Från att man tar läkemedlet till att akut interstitiell nefrit uppstår kan det ta mellan 5 dagar och 5 månader. Symptom som kan märkas är feber, rodnad, och förstorad njure. En del upplever sveda, obehag eller smärta vid urinering, och en del känner av ryggsmärta i nedre delen av ryggen. Njurarnas funktion påverkas så att de får sämre funktion. När man slutar ta läkemedlet upphör problemen.

Omeprazol biverkningar: Lunginflammation

Det finns studier som visar att när du tar omeprazol så har du högre risk att drabbas av lunginflammation. Och är du inskriven på sjukhus och får omeprazol för att förebygga magsår har du 30% högre risk att få lunginflammation än om du inte får omeprazol.

Att sluta ta omeprazol kan ge sura uppstötningar och halsbränna

När du slutar med omeprazol kan du få sura uppstötningar och halsbränna, vilket är symptom på dyspepsi. Dessa besvär uppstår i början när du slutar med omeprazol och försvinner efter ett par veckor. Det finns teori om att detta kan bero på att hormonregleringen av surheten i magen behöver tid på sig att ställa in sig när den kemiska påverkan från protonpumpshämmaren försvinner.

Rapportera omeprazol biverkningar

Har du fått en biverkning så kan du rapportera den här, även om du är osäker på om det verkligen är en biverkning:

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Biverkningar/Rapportera-biverkningar-/

Öka din trygghet med omeprazol

Nu har du fått läsa om oönskade effekter som omeprazol har på kroppen. För att du ska öka din trygghet kring omeprazol kan du också läsa om omeprazols funktion och om i vilka lägen du ska undvika att ta läkemedlet.

För att se den fulla listan över vanliga och mindre vanliga omeprazol biverkningar, se rapporterade biverkningar omeprazol.